top of page
stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna

Wstyd opisywać i wrzucać (nawet zamazane) screeny z portali społecznościowych tych ubogich na każdej płaszczyźnie życia ludzi, promować brak wykształcenia, prymitywne słownictwo i wulgarne zachowania. Zdjęcia / screeny z portali społecznościowych wraz ze słownictwem używanym do opisu fotografii, sposób spędzania wolnego czasu tych prostackich ludzi mówią same za siebie, każdy może wyszukać i zobaczyć we własnym zakresie. 

 

Środowisko zaniedbanych prostych, prymitywnych kreatur, nie odbiega niczym od typowego opisu hejtera, czy stalkera. Motywy i cele te same. Podłoże to samo. Brak myślenia; brak wykształcenia; wysiłek umysłowy, który uległ zatarciu - to cechy charakterystyczne społeczności. Trudno uwierzyć, że w XXI w. dalej egzystują tak prości, prymitywni, zawistni i bezmyślni ludzie, którzy niczego nie osiągneli, a ich jedynym celem jest niszczenie innych. To kreatury, które każdego dnia żyją życiem innych, codziennie przeżywają swoją porażkę, swoje ubóstwo, pielęgnują swoją głupotę i swoje lenistwo. Ludzie, którzy nic nie osiągnęli i niczego po sobie nie pozostawią, siejąc jedynie plagę durnoty i promując wulgarność. Większość to "przykładni, polscy katolicy".

stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna

UWAGA!

Kobieta wraz ze swoim przyjacielem, co nakreśla obraz tego środowiska, objęta wnioskiem o ściganie, materiał dowodowy jest jednoznaczny. Sprawa jest pilna. Każdy, kto zna personalia tych osób (wniosek o ustalenie, stąd wpis) i może złożyć zeznania proszony jest o kontakt.

stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna
stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna
bottom of page