AKTA
WARSZAWA

1. Próba  złożenia  zawiadomienia  na komisariacie  policji  -  grudzień  2016.

Próba złożenia zawiadomienia na komisariacie policji w Warszawie wygląda tak, że policjant odmawia przyjęcia zawiadomienia i każe wrócić do domu. Zawiadomienie zostało złożone do protokołu na komisariacie policji przy ul. Żeromskiego 7 (dzielnica: Żoliborz) po telefonicznej interwencji mojego pełnomocnika z Krakowa, który domagał się złożenia zawiadomienia oraz po długim oczekiwaniu na korytarzu. 

Dotyczyło działań kontynuowanych w Warszawie, a zapoczątkowanych w 2016 roku w Krakowie, w moim ówczesnym miejscu zamieszkania - na Liściastej.

 

Policjanci po przedstawieniu sprawy i podaniu danych zaczęli żartować podając imię i nazwisko mieszkańca Krakowa, tożsame z nazwiskiem adwokata, któremu wytoczyłam postępowanie dyscyplinarne w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bydgoszczy. 

 

2. Policjant odmawia podjęcia  czynności - grudzień   2016.

Sierżant sztabowy WDŚ KRP V Warszawa-Żoliborz odmawia podjęcia czynności. Tego samego dnia podpisuje to prokurator z Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz - Mariusz Placek. 

Postanowienie policjanta
 

3.  Zawiadomienie  o  popełnieniu  przestępstwa  do  prokuratury  -  maj   2017.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa adresowane do Prokuratury Okręgowej w Warszawie (dotyczy dzielnic Wola, Śródmieście, Praga Północ - miejsc pracy, zamieszkania oraz uczelni). Wysłane z uwagi na narastającą agresję oraz ponownie - odmowę przyjęcia zawiadomienia na komisariacie policji.

 

Prokuratura Okręgowa skierowała zawiadomienie ponownie na Żoliborz (niezgodnie z właściwością miejscową popełnienia czynów i miejsc podanych w zawiadomieniu). Ponownie rozpatruje je ten sam policjant.​ Policjanci nie przekazali zawiadomienia do właściwego miejscowo komisariatu policji, zgodnie z przepisami prawa.

Zawiadomienie PO 1
Zawiadomienie PO 2
Zawiadomiene PO 3
 

4. Ten sam policjant, ponownie odmawia podjęcia  czynności - czerwiec   2017.

Sierżant sztabowy WDŚ KRP V Warszawa-Żoliborz odmawia podjęcia czynności, ponownie ten sam policjant rozpatruje moje zawiadomienie. Tego samego dnia podpisuje to prokurator z Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz - Paweł Pietrzak. Zawiadomienie dotyczyło dzielnic Wola, Śródmieście, Praga Pn., a nie Żoliborz.

Postanowienie policjanta 2
 

5.  Zażalenie  na  decyzję  policjanta - lipiec  2017.

1 stalking

Zażalenie na decyzję policjanta, który od razu po otrzymaniu zawiadomienia odmawia podjęcia jakiejkolwiek czynności. Skierowane do Sądu Rejonowego Warszawa - Żoliborz, w treści zażalenia powołano m.in. dyrektywę 2012/29/UE. 

stalking
stalking
stalking
stalking
stalking
stalking
stalking
 

6. Postanowienie  SSR  Kurkiewicza  - luty  2018.

Rozpatrzenie zażalenia zajęło 8 miesięcy. Sędzia Sądu Rejonowego Warszawa-Żoliborz Michał Kurkiewicz utrzymał decyzję policjanta w mocy. Oczywiście całkowity brak odniesienia do treści zażalenia, szczególnie w świetle narastającej agresji. Brak odniesienia do złożonych wniosków m.in. o:

 • możliwość przesłuchania i złożenia zeznań w sprawie

 • przedstawienia dokumentacji medycznej

 • zabezpieczenia monitoringu

 • możliwość przedstawienia wiadomości i zabezpieczenie danych telekomunikacyjnych

stalking
stalking
 

sędzia  Michał  Kurkiewicz  odmawia:

 • złożenia  dokumentacji  medycznej

 

 • przesłuchania  &  złożenia  materiału dowodowego  oraz  zeznań  na  komisariacie  policji.

 

 • zabezpieczenia  &  wydania materiału  dowodowego,  w  tym:  monitoringu,  danych  telekomunikacyjnych  etc.

 

-  rodzina  policjantów  &  prokuratorów jest  bezkarna

 

dalej,  w  spokoju  może  realizować swoje  cele,  takie  jak:

zastraszanie,  zaszczuwanie,  zakłócanie spokoju,  kierowanie pomówień, niszczenia  mienia  i  zdrowia  etc.

7. Policjant  odmawia  przyjęcia zawiadomienia  na  komisariacie  policji  oraz podjęcia  czynności  -  czerwiec  2017  i  dalej 

 

8.  To  samo  2018  rok  i  dalej ...

Z uwagi na dalsze, coraz to bardziej agresywne działania próbowałam wielokrotnie składać zawiadomienia na komisariacie policji - standardowo, bezskutecznie.

 

Wobec czego złożyłam np. pisemny wniosek o zabezpieczenie i wydanie monitoringu we właściwym miejscowo komisariacie policji, odnośnie dalszych działań, a zgodnie z licznymi interwencjami patroli policji z komisariatu przy ul. Żytniej 36 na Woli, właściwego dla mojego miejsca zamieszkania. 

Policjanci z powyższego komisariatu:

 

 •  odmawiają przyjęcia i złożenia zawiadomienia na komisariacie policji (dowód: wpis do księgi przyjęć - po długiej wymianie zdań i czekaniu, udało się chociaż wpisać próbę złożenia zawiadomienia do księgi przyjęć na komisariacie policji, aby był dowód);

 • złożone / wysłane pisemnie zawiadomienia i wnioski dowodowe przesyłają do komisariatu policji na Żoliborz (!), czyli do niewłaściwego miejscowo komisariatu policji, a tam leżą bez odpowiedzi. Dla przykładu: wniosek umieszczony poniżej nie doczekał się jeszcze odpowiedzi ( stan na sierpień 2020 roku). Została przysłana informacja z komisariatu policji na Woli o przesłaniu wniosku na komisariat policji na Żoliborz - również umieszczona niżej;

 • policjanci odmawiając złożenia zeznań jednocześnie "dobrze mi radząc, żebym zrezygnowała z zawiadomień i jakichkolwiek innych czynności".

W mon
pismo pol
 
zdj
zdj2

Przestępcy  są  bezkarni  i  chronieni przez  policję.

Agresja  systematycznie  wzrasta.

Bardzo  poważne!

Potrzebny  opis  sprawy!

 

Napisz wiadomość.

 • #TalkingStalking by stalking.org.pl
 • coming soon

™ | © Copyright, All Rights Reserved 2020 - 2021

STALKING.ORG.PL & STALKINGORG.WIXSITE.COM/HOME

Warsaw, Poland, EU   |   We use cookies 

STALKING.ORG.PL (stalkingorg.wixsite.com/home) ani autorzy poszczególnych tekstów (dalej: "Autorzy") nie odpowiadają za treść niniejszego bloga ani poszczególnych wpisów w zakresie, w jakim podmioty trzecie mogłyby doznać szkody majątkowej lub niemajątkowej, podejmując (lub nie podejmując) jakiekolwiek czynności na podstawie informacji lub treści zamieszczonych na blogu. Treść bloga nie stanowi opinii prawnej ani jakiejkolwiek porady prawnej i nie może być podstawą do podjęcia jakiejkolwiek decyzji biznesowej. Treść bloga nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa. Treść bloga stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów Autorów i nie stanowi oficjalnego stanowiska Autorów w jakiejkolwiek sprawie. Autorzy zastrzegają prawo do zmiany tekstów oraz poglądów wyrażonych na blogu, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji.