AKTA
WARSZAWA

POSTĘPOWANIE W WARSZAWIE.

1. Grudzień 2016.

Próba złożenia zawiadomienia na komisariacie policji.

Zawiadomienie złożone do protokołu na Komisariacie Policji przy ul. Żeromskiego 7 (dzielnica: Żoliborz) w Warszawie pod koniec 2016 roku. Policjanci początkowo odmówili przyjęcia zawiadomienia, wpisu do księgi przyjęć na komisariacie, po przedstawieniu sprawy i podaniu danych zaczęli żartować podając imię i nazwisko mieszkańca Krakowa, tożsame z nazwiskiem adwokata, któremu wytoczyłam postępowanie dyscyplinarne w ORA w Bydgoszczy. 

 

Zawiadomienie zostało przyjęte po długim oczekiwaniu na korytarzu i po telefonicznej interwencji mojego adwokata z Krakowa, który domagał się złożenia zeznań. Dotyczyło działań kontynuowanych w Warszawie (zapoczątkowanych w 2016 roku w Krakowie, na Liściastej).

2. Grudzień 2016.

Policjant odmawia podjęcia czynności.

Sierż. sztab. KRP Warszawa V Żoliborz - odmawia podjęcia czynności. Tego samego dnia, jak można przypuszczać bez żadnej kontroli, co jest standardem w Polsce, postanowienie policjanta podpisuje prokurator Mariusz Placek z Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz.

Postanowienie policjanta

3. Maj 2017.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Z uwagi na dalsze, coraz bardziej agresywne działania przestępców i odmowę złożenia zawiadomienia na komisariacie policji, zostało wysłane zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przesłane do Prokuratury Okręgowej w Warszawie (dotyczy dzielnic Wola, Śródmieście, Praga Północ, czyli miejsca zamieszkania, pracy i uczelni).

 

Prokuratura Okręgowa skierowała zawiadomienie ponownie na Żoliborz (niezgodnie z właściwością miejscową popełnienia czynów i miejsc podanych w zawiadomieniu)! Ponownie rozpatruje je ten sam policjant.

Policjanci nie przekazali zawiadomienia do właściwego miejscowo komisariatu policji, zgodnie z przepisami prawa.

Zawiadomienie PO 1
Zawiadomienie PO 2
Zawiadomiene PO 3

4. Czerwiec 2017.

Odmowa podjęcia czynności.

PONOWNIE, ten sam policjant - sierż. sztab. KRP V Warszawa Żoliborz - odmawia podjęcia czynności. Tego samego dnia podpisuje to prokurator z Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz - Paweł Pietrzak. Zawiadomienie dotyczyło dzielnic Wola, Śródmieście, Praga Pn., a nie Żoliborz.

Postanowienie policjanta 2

5. Lipiec 2017.

Zażalenie.

Moje zażalenie na decyzję policjanta, który ponownie, od razu po otrzymaniu zawiadomienia odmawia podjęcia jakichkolwiek czynności, skierowane do Sądu Rejonowego w Warszawie. W treści przywołano dyrektywę 2012/29/UE wraz z uzasadnieniem.

Zaz1
Zaz2
Zaz3
Zaz4
Zaz5

6. Luty 2018.

Postanowienie sędziego.

Postanowienie SSR Michała Kurkiewicza z Sądu Rejonowego Warszawa Żoliborz, utrzymujące w mocy decyzję policjanta. 

 

SSR Michał Kurkiewicz, w żadnym stopniu nie odniósł się do treści zażalenia, aktualnych działań i narastającej agresji, wniosku o przesłuchanie (!), przedstawienia dokumentacji medycznej, zabezpieczenie monitoringu - UWAGA! może to zrobić tylko policja (nie ja, jako pokrzywdzona, nie adwokat, nie detektyw, nie miliarder itp.).

 

Ponadto, zdanie SSR Michała Kurkiewicza jest odmienne od uzasadnienia rządowego projektu, którym wprowadzono przestępstwo stalkingu w 2011 roku, sędzia twierdzi, że czyny określone mianem stalkingu w przedmiotowym opracowaniu, wcale nim nie są, tym samym podważa zasadność istnienia art. 190a w Kodeksie Karnym, tym samym podważa zasadność istnienia przestępstwa stalkingu, jak i jego wprowadzenia oraz ścigania. 

Post Waw

SSR Michał Kurkiewicz odmawia:

  • złożenia dokumentacji medycznej (!!!)

 

  • przesłuchania i złożenia zeznań na komisariacie policji.

 

  • zabezpieczenia oraz wydania materiału dowodowego, w tym:  monitoringu, danych telekomunikacyjnych etc.

rodzina policjantów prokuratorów jest bezkarna.

 

w spokoju może realizować swoje cele, takie jak: zastraszanie, zaszczuwanie, zakłócanie spokoju, kierowanie pomówień, niszczenia mienia i zdrowia etc.

7. Czerwiec 2017 i dalej...

Policja odmawia podjęcia czynności.

Z uwagi na dalsze coraz to bardziej agresywne działania przestępców, próbowałam wielokrotnie składać zawiadomienia na komisariacie policji - standardowo, bezskutecznie. Wobec czego złożyłam np. pisemny wniosek o wydanie i zabezpieczenie monitoringu we właściwym miejscowo komisariacie policji, odnośnie dalszych działań przestępców, zgodnie z licznymi interwencjami patroli policji z komisariatu przy ul. Żytniej 36 na Woli, właściwego dla mojego miejsca zamieszkania. 

Wniosek dowodowy dotyczący zabezpieczenia monitoringu, złożony na Komisariacie Policji przy ul. Żytniej 36, właściwym dla dzielnicy Wola, dotyczący działań przestępców i interwencji policji na Woli. Policjanci z powyższego komisariatu:

 

  •  odmawiają przyjęcia i złożenia zawiadomienia na komisariacie policji (dowód: wpis do księgi przyjęć - po długiej wymianie zdań i czekaniu, udało się chociaż wpisać próbę złożenia zawiadomienia do księgi przyjęć na komisariacie policji, aby był dowód);

  • złożone pisemnie zawiadomienia / wnioski dowodowe przesyłają na Żoliborz (!!!), czyli do niewłaściwego miejscowo komisariatu policji, a tam leżą bez odpowiedzi - wniosek umieszczony poniżej nie doczekał się jeszcze odpowiedzi ( stan na czerwiec 2020 roku), poza informacją z Woli o przesłaniu na Żoliborz - również umieszczona niżej;

  • policjanci odmawiając złożenia zeznań jednocześnie "dobrze mi radząc, żebym zrezygnowała z zawiadomień i jakichkolwiek czynności".

W mon
pismo pol
zdj
zdj2

Przestępcy są bezkarni i chronieni przez policję. Agresja systematycznie wzrasta. Stan zdrowia jest poważny!

#bardzopoważne!

potrzebnyopissprawy!

POLICJA

ODMAWIA

ZŁOŻENIA ZAWIADOMIENIA.

SĘDZIA SĄDU REJONOWEGO

M. KURKIEWICZ

ODMAWIA

ZABEZPIECZENIA MONITORINGU.

SĘDZIA SĄDU REJONOWEGO

M. KURKIEWICZ

ODMAWIA

PRZESŁUCHANIA.

SĘDZIA SĄDU REJONOWEGO

M. KURKIEWICZ

ODMAWIA

PRZEDSTAWIENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ.

LICZNE

WŁAMANIA,

NISZCZENIE MIENIA,

GROŹBY.

WARSZAWA.

STALKING.ORG.PL

STALKINGORG.WIXSITE.COM/HOME

#SilenceIsViolence

Napisz wiadomość.

  • #TalkingStalking by stalking.org.pl
  • coming soon

™ | © Copyright, All Rights Reserved 2020, STALKING.ORG.PL & STALKINGORG.WIXSITE.COM/HOME, Polska, UE

STALKING.ORG.PL (stalkingorg.wixsite.com/home, stalking24.pl, stalking24.com) ani autorzy poszczególnych tekstów (dalej: "Autorzy") nie odpowiadają za treść niniejszego bloga ani poszczególnych wpisów w zakresie, w jakim podmioty trzecie mogłyby doznać szkody majątkowej lub niemajątkowej, podejmując (lub nie podejmując) jakiekolwiek czynności na podstawie informacji lub treści zamieszczonych na blogu. Treść bloga nie stanowi opinii prawnej ani jakiejkolwiek porady prawnej i nie może być podstawą do podjęcia jakiejkolwiek decyzji biznesowej. Treść bloga nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa. Treść bloga stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów Autorów i nie stanowi oficjalnego stanowiska Autorów w jakiejkolwiek sprawie. Autorzy zastrzegają prawo do zmiany tekstów oraz poglądów wyrażonych na blogu, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji.