top of page

*w trakcie aktualizacji

1. Próba  złożenia  zawiadomienia  na komisariacie  policji  -  grudzień  2016.

Próba złożenia zawiadomienia na komisariacie policji w Warszawie wygląda tak, że policjant odmawia przyjęcia zawiadomienia i każe wrócić do domu. Zawiadomienie zostało złożone do protokołu na komisariacie policji przy ul. Żeromskiego 7 (dzielnica: Żoliborz) po telefonicznej interwencji mojego pełnomocnika z Krakowa, który domagał się złożenia zawiadomienia oraz po długim oczekiwaniu na korytarzu. 

Dotyczyło działań kontynuowanych w Warszawie, a zapoczątkowanych w 2016 roku w Krakowie, w moim ówczesnym miejscu zamieszkania - na Liściastej.

 

Policjanci po przedstawieniu sprawy i podaniu danych zaczęli żartować podając imię i nazwisko mieszkańca Krakowa, tożsame z nazwiskiem adwokata, któremu wytoczyłam postępowanie dyscyplinarne w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bydgoszczy. 

Kotwica 1

2. Policjant odmawia podjęcia  czynności - grudzień   2016.

Sierżant sztabowy WDŚ KRP V Warszawa-Żoliborz odmawia podjęcia czynności. Tego samego dnia podpisuje to prokurator z Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz - Mariusz Placek. 

Postanowienie policjanta
Kotwica 2

3.  Zawiadomienie  o  popełnieniu  przestępstwa  do  prokuratury  -  maj   2017.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa adresowane do Prokuratury Okręgowej w Warszawie (dotyczy dzielnic Wola, Śródmieście, Praga Północ - miejsc pracy, zamieszkania oraz uczelni). Wysłane z uwagi na narastającą agresję oraz ponownie - odmowę przyjęcia zawiadomienia na komisariacie policji.

 

Prokuratura Okręgowa skierowała zawiadomienie ponownie na Żoliborz (niezgodnie z właściwością miejscową popełnienia czynów i miejsc podanych w zawiadomieniu). Ponownie rozpatruje je ten sam policjant.​ Policjanci nie przekazali zawiadomienia do właściwego miejscowo komisariatu policji, zgodnie z przepisami prawa.

Zawiadomienie PO 1
Zawiadomienie PO 2
Zawiadomiene PO 3
Kotwica 3

4. Ten sam policjant, ponownie odmawia podjęcia  czynności - czerwiec   2017.

Sierżant sztabowy WDŚ KRP V Warszawa-Żoliborz odmawia podjęcia czynności, ponownie ten sam policjant rozpatruje moje zawiadomienie. Tego samego dnia podpisuje to prokurator z Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz - Paweł Pietrzak. Zawiadomienie dotyczyło dzielnic Wola, Śródmieście, Praga Pn., a nie Żoliborz.

Postanowienie policjanta 2
Kotwica 4

5.  Zażalenie  na  decyzję  policjanta - lipiec  2017.

1 stalking

Zażalenie na decyzję policjanta, który od razu po otrzymaniu zawiadomienia odmawia podjęcia jakiejkolwiek czynności. Skierowane do Sądu Rejonowego Warszawa - Żoliborz, w treści zażalenia powołano m.in. dyrektywę 2012/29/UE. 

stalking
stalking
stalking
stalking
stalking
stalking
stalking
Kotwica 5

6. Postanowienie  SSR  Kurkiewicza  - luty  2018.

Rozpatrzenie zażalenia zajęło 8 miesięcy. Sędzia Sądu Rejonowego Warszawa-Żoliborz Michał Kurkiewicz utrzymał decyzję policjanta w mocy. Oczywiście całkowity brak odniesienia do treści zażalenia, szczególnie w świetle narastającej agresji. Brak odniesienia do złożonych wniosków m.in. o:

  • możliwość przesłuchania i złożenia zeznań w sprawie

  • przedstawienia dokumentacji medycznej

  • zabezpieczenia monitoringu

  • możliwość przedstawienia wiadomości i zabezpieczenie danych telekomunikacyjnych

stalking
stalking
Kotwica 6

sędzia  Michał  Kurkiewicz  odmawia:

  • złożenia  dokumentacji  medycznej

 

  • przesłuchania  &  złożenia  materiału dowodowego  oraz  zeznań  na  komisariacie  policji.

 

  • zabezpieczenia  &  wydania materiału  dowodowego,  w  tym:  monitoringu,  danych  telekomunikacyjnych  etc.

Kotwica 7

-  rodzina  policjantów  &  prokuratorów jest  bezkarna

 

dalej,  w  spokoju  może  realizować swoje  cele,  takie  jak:

zastraszanie,  zaszczuwanie,  zakłócanie spokoju,  kierowanie pomówień, niszczenia  mienia  i  zdrowia  etc.

7. Policjant  odmawia  przyjęcia zawiadomienia  na  komisariacie  policji  oraz podjęcia  czynności  -  czerwiec  2017  i  dalej 

 

8.  To  samo  2018  rok  i  dalej ...

Z uwagi na dalsze, coraz to bardziej agresywne działania próbowałam wielokrotnie składać zawiadomienia na komisariacie policji - standardowo, bezskutecznie.

 

Wobec czego złożyłam np. pisemny wniosek o zabezpieczenie i wydanie monitoringu we właściwym miejscowo komisariacie policji, odnośnie dalszych działań, a zgodnie z licznymi interwencjami patroli policji z komisariatu przy ul. Żytniej 36 na Woli, właściwego dla mojego miejsca zamieszkania. 

Policjanci z powyższego komisariatu:

 

  •  odmawiają przyjęcia i złożenia zawiadomienia na komisariacie policji (dowód: wpis do księgi przyjęć - po długiej wymianie zdań i czekaniu, udało się chociaż wpisać próbę złożenia zawiadomienia do księgi przyjęć na komisariacie policji, aby był dowód);

  • złożone / wysłane pisemnie zawiadomienia i wnioski dowodowe przesyłają do komisariatu policji na Żoliborz (!), czyli do niewłaściwego miejscowo komisariatu policji, a tam leżą bez odpowiedzi. Dla przykładu: wniosek umieszczony poniżej nie doczekał się jeszcze odpowiedzi ( stan na sierpień 2020 roku). Została przysłana informacja z komisariatu policji na Woli o przesłaniu wniosku na komisariat policji na Żoliborz - również umieszczona niżej;

  • policjanci odmawiając złożenia zeznań jednocześnie "dobrze mi radząc, żebym zrezygnowała z zawiadomień i jakichkolwiek innych czynności".

W mon
pismo pol
Kotwica 8
zdj
zdj2
grozby

Przestępcy  są  bezkarni  i  chronieni przez  policję.

Agresja  systematycznie  wzrasta.

Bardzo  poważne!

Potrzebny  opis  sprawy!

Kotwica 9
bottom of page