stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna
Line separator

Jak  rozpoznać

stalking ?

Stalking to poszczególne czyny przestępstwa uporczywego nękania i przywłaszczenia tożsamości, które mogą być bezpośrednio nakierowane na ofiarę, związane z mieniem poszkodowanego, popełnione przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii (cyberstalking), przy pomocy osób trzecich lub w postaci cyberprzemocy. 

Działania

bezpośrednio

nakierowane  na ofiarę.

stalking
 

1. Natrętne składanie propozycji spotkań, wspólnych wyjazdów.

2. Śledzenie czy podążanie lub zatrudnianie do tego prywatnych detektywów / innych wynajętych w tym celu osób.

3. Obserwowanie, podglądanie, przebywanie w okolicy miejsca zamieszkania lub pracy, wyczekiwanie w miejscu pracy lub w okolicy miejsca zamieszkania.

4. Rozpowszechnianie plotek i oszczerstw w środowisku pracy, środowisku akademickim, miejscu zamieszkania etc.

5. Niechciane robienie zdjęć, śledzenie, podsłuchiwanie.

6. Upublicznianie wizerunku ofiary i innych osób z jej otoczenia.

7. Inne działania podejmowane z 'chorej' zazdrości mające wyrządzić ofierze szkody osobiste lub majątkowe.

8. Wypytywanie w miejscu zamieszkania i pracy w celu zdobycia jak największej ilości informacji.

9. Podszywanie się pod znajomych lub rodzinę, wysyłanie listów z fałszywymi informacjami.

10. Próby manipulowania poprzez wszczynanie postępowania karnego przeciwko ofierze lub groźby wszczęcia postępowania czy groźby lub próby wymuszenia na ofierze pewnych zachowań, w tym wymuszenia kontaktu ze stalkerem.

11. Uprzedmiotowienie, poniżanie, manipulowanie przyjaciółmi i rodziną przez rozpowszechnianie fałszywych, szkalujących informacji celem spowodowania ich odwrócenia się od ofiary (nastawianie ich przeciwko).

12. Zaczepianie w miejscach publicznych.

13. Szantaż emocjonalny, szantaż ekonomiczny, wyrządzanie szkody np. zwierzętom domowym będącym własnością ofiary.

14. Groźby karalne kierowane w stosunku do ofiary (w tym groźby uszkodzenia ciała lub groźby śmierci).

15. Akty przemocy fizycznej, trzymanie w mieszkaniu ostrych narzędzi w celu zastraszenia.

16. Wykrzykiwanie w miejscach publicznych obelg pod adresem ofiary w jej obecności (np. w okolicy miejsca pracy lub zamieszkania).

17. Niechciane dotykanie, chwytanie, przytulanie się, całowanie.

 

Działania  związane 

z  mieniem  ofiary.

stalking

1. Niszczenie domu, samochodu, lub innego mienia należącego do ofiary. 

2. Akty wandalizmu w postaci niszczenia mienia prywatnego, np. zarysowanie czy stłuczenie samochodu lub demolowanie mieszkania, celem którego jest zastraszenie. Wdzieranie się do mieszkania celem zabrania przedmiotów osobistych bądź pozostawianie śladów obecności, aby zastraszyć ofiarę.

3. Zamawianie na koszt ofiary niechcianych towarów i usług.  Pozostawianie wiadomości, kwiatów czy innych rzeczy materialnych niechcianych pod drzwiami mieszkania.


4. Kradzież rzeczy należących do ofiary.


5. Wysyłanie niechcianych prezentów, listów, karteczek etc. Wręczanie lub przesyłanie niechcianych prezentów, również deprymująco cennych czy obraźliwych lub wzbudzających strach.


6. Grzebanie w śmieciach ofiary.

7. Niszczenie rzeczy.

Działania  przy wykorzystaniu  osób  trzecich  &  godzące  w  osoby  trzecie.

stalking
 

1. Napadnięcie na członka rodziny / przyjaciół  lub usiłowanie przeprowadzenia napadu.


2. Włamanie do domu lub samochodu przyjaciół / członków rodziny.


3. Nawiązywanie kontaktów za pomocą osób trzecich, wypytywanie znajomych.

4. Przyglądanie się, dążenie do nawiązania kontaktu za pośrednictwem wspólnych znajomych i rodziny (w tym również dzieci), wypytywanie ich o szczegóły z życia prywatnego.


5. Grożenie lub zaczepianie rodziny / przyjaciół.

Działania  przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

stalking
 

1. Cyberstalking w postaci wysyłania pocztą elektroniczną e-maili, wysyłania przez telefon SMS-ów lub wysyłania pocztą listów – przy czym wszystkie wyżej wymienione formy kontaktowania się pośredniego zawierają treści niechciane przez ofiarę, m.in. wyznania miłości sprawcy, intymne zwierzenia, opisy lub zdjęcia aktów seksualnych, niechciane prezenty elektroniczne lub groźby karalne w postaci pogróżek, wulgaryzmów, grożenia ujawnieniem spreparowanych scen z życia itp. 

2. Głuche, obsceniczne telefony. Uporczywe nękanie przez nieustanne telefony lub pozostawianie informacji na poczcie głosowej.


3. Wysyłanie licznych smsów, e-maili także z wirusami.


4. Zamieszczanie zdjęć i komentarzy w internecie. Zamieszczanie w internecie podpisanych jej nazwiskiem komentarzy o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, nacjonalistycznym.


5. Robienie ofierze zdjęć bez jej zgody. Rejestrowanie faktów z życia prywatnego za pośrednictwem aparatu fotograficznego i sprzętu audio-wideo.


6. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii takich jak GPS czy ukrytych kamer do namierzania osób.


7. Sprawowanie kontroli nad telefonem i komputerem ofiary, niszczenie danych lub zmienianie ich treści, poprzez np. nieuprawniony dostęp, próby włamania, hacking.


8. Zakładanie podsłuchu telefonicznego lub filmowanie z ukrytej kamery czy przeszukiwanie prywatnych notatek i śmieci w celu uzyskania informacji.


9. Zbieranie informacji umieszczonych przez ofiarę i na jej temat w sieci, w celu dręczenia jej zarówno w internecie, jak i w rzeczywistości.


10. Zakładanie kont społecznościowych na różnych portalach w internecie, nawoływanie do znieważania ofiary na portalach społecznościowych. Podszywanie się pod ofiarę na czatach, forach i portalach społecznościowych.

11. Podszywanie się pod swoją ofiarę, wykorzystywanie jej wizerunku lub innych danych osobowych.

 

Kiedy  mówimy

o  stalkingu ?

 

Gdy  czyny  i działania:

stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna

NIEPOŻĄDANE

 

WBREW

TWOJEJ WOLI

SĄ PRÓBĄ NAWIĄZANIA NIECHCIANEGO KONTAKTU

SĄ NATRĘTNE

WZBUDZAJĄ STRACH

MAJĄ POWTARZALNY CHARAKTER

BUDZĄ

TWÓJ

NIEPOKÓJ

stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna