top of page
Image by Belinda Fewings

pomoc prawna

POMOC PRAWNA

Sprawdź, gdzie znaleźć bezpłatną pomoc prawną.

Szczegółowe informacje dotyczące darmowego poradnictwa prawnego znajdują się na stronach internetowych:

 

  • darmowapomocprawna.ms.gov.pl

  • gov.pl

Osoby, które z różnych powodów nie mają możliwości zapewnienia we własnym zakresie bezpośredniego kontaktu z profesjonalnym pełnomocnikiem, mogą skorzystać z darmowej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Prawnik (adwokat, radca prawny) udzieli porady co do stanu faktycznego sprawy, dalszego jej toku i czynności jakie można podjąć. Na terenie całej Polski funkcjonują punkty darmowej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady i która złoży stosowne oświadczenie. Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub doświadczają trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać nieodpłatne porady również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet), przez zorganizowanie wizyty w ich miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Aktualne dane o telefonie kontaktowym do informacji i zapisów oraz wykaz punktów dostępnych w danym powiecie, każdy starosta udostępnia na stronach internetowych urzędu starostwa powiatowego.

Pamiętaj, w celu uzyskania porady prawnej

kontaktuj się zawsze z profesjonalnym pełnomocnikiem - adwokatem lub radcą prawnym.

Zrzut ekranu 2023-01-4 o 12.37.27.png
Zrzut ekranu 2023-01-4 o 12.40.47.png

Szczegółowe informacje na temat bezpłatnej pomocy prawnej znajdziesz na stronie Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej.

(www.gov.pl)

Zrzut ekranu 2023-01-4 o 12.44.25.png

Na poradę prawną możesz również zapisać się przez internet i wybrać dogodne miejsce i czas spotkania.

(www.zapisy-np.ms.gov.pl)

SPECJALISTYCZNA
POMOC PRAWNA

Punkty darmowego poradnictwa oferują również porady prawne z zakresu konkretnych problemów prawnych.

Z początkiem 2022 roku w wybranych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostały uruchomione dyżury o określonej specjalizacji. Specjalizacją jest wskazanie dziedziny prawa lub innej problematyki, której dotyczy porada albo grupy osób uprawnionych do pomocy.

Wprowadzenie punktów specjalistycznych pozwala na zaoferowanie i wykorzystanie wiedzy i doświadczenia prawników nieodpłatnej pomocy oraz doradców obywatelskich na terenie szerszym niż ich macierzyste powiaty. Wiele z punktów specjalistycznych oferuje obecnie możliwość skorzystania z porady zdalnej, czyli przy użyciu środków komunikowania się na odległość, co pozwala na skorzystanie z pomocy specjalisty beneficjentom z całego kraju.

Analiza tematyki porad przeprowadzonych w poprzednich latach pozwoliła na zidentyfikowanie najistotniejszych dla beneficjentów nieodpłatnej pomocy dziedzin prawa. Należą do nich m.in. pomoc rodzinom wychowującym dzieci z niepełnosprawnością oraz pomoc ofiarom przemocy wobec kobiet i dzieci. Punkty o takich właśnie specjalizacjach zostały utworzone obok punktów specjalizujących się w prawie spadkowym, kredytach frankowych, ubezpieczeniach, podatkach czy upadłości konsumenckiej. 

 

Dostępne są następujące specjalizacje: pomoc cudzoziemcom; mediacje; pomoc ofiarom przemocy, przede wszystkim wobec kobiet i dzieci; pomoc rodzinom wychowującym dzieci z niepełnosprawnością; kredyty frankowe; prawo rodzinne; prawo spadkowe; spory z instytucjami finansowymi; prawo ubezpieczeń; prawo ubezpieczeń społecznych; prawo podatkowe; prawo karne; prawo cywilne;     prawo administracyjne; ochrona danych osobowych; prawo własności; upadłość konsumencka; prawo upadłościowe; pomoc osobom zadłużonym; prawo pracy; ochrona praw konsumenta; pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem; prawo energetyczne; prawo zamówień publicznych; prawo informatyczne; prawo telekomunikacyjne; rozgraniczenia nieruchomości i zasiedzenia; postępowania egzekucyjne, sprawy dotyczące odszkodowań i zadośćuczynień; postępowania antywindykacyjne w sprawach o zapłatę z tytułu pożyczek i kredytów; podział majątku wspólnego małżonków; prawa pacjenta / błędy w sztuce medycznej; prawo lokalowe; doradztwo obywatelskie w zakresie zatrudnienia; alimentacja; doradztwo obywatelskie w zakresie problemów rodzinnych; doradztwo obywatelskie w zakresie zabezpieczenia społecznego.

Zrzut ekranu 2023-01-4 o 12.52.54.png
Image by Oksana Manych
bottom of page