stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna

Prawo 

PRZEPISY  PRAWA  POLSKIEGO

Skuteczna ochrona praw i wolności człowieka jest podstawowym obowiązkiem państwa i wszystkich jego organów. Normatywny zakres tych praw wyznaczają Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy. Zbiór aktów prawnych dostępny jest na stronie głównej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, w systemie informacji prawnej redagowanym przez zespół specjalistów w Ośrodku Informatyki Kancelarii Sejmu, zwanym ISAP (Internetowy System Aktów Prawnych), który jest częścią Systemu Informacyjnego Sejmu.

 

Dostępny pod adresem:   isip.sejm.gov.pl   ISAP    

Akty prawa:

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. - Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483

  • Kodeks karny - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. / Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553

  • Kodeks postępowania karnego - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. / Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555

  • Kodeks wykroczeń - Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. / Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114

  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. / Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1148

  • Kodeks karny wykonawczy - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. / Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557

  • Opłaty w sprawach karnych - Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych. / Dz.U. 1973 nr 27 poz. 152

Napisz wiadomość.

  • #TalkingStalking by stalking.org.pl
  • coming soon

™ | © Copyright, All Rights Reserved 2020 - 2021

STALKING.ORG.PL & STALKINGORG.WIXSITE.COM/HOME

Warsaw, Poland, EU   |   We use cookies 

STALKING.ORG.PL (stalkingorg.wixsite.com/home) ani autorzy poszczególnych tekstów (dalej: "Autorzy") nie odpowiadają za treść niniejszego bloga ani poszczególnych wpisów w zakresie, w jakim podmioty trzecie mogłyby doznać szkody majątkowej lub niemajątkowej, podejmując (lub nie podejmując) jakiekolwiek czynności na podstawie informacji lub treści zamieszczonych na blogu. Treść bloga nie stanowi opinii prawnej ani jakiejkolwiek porady prawnej i nie może być podstawą do podjęcia jakiejkolwiek decyzji biznesowej. Treść bloga nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa. Treść bloga stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów Autorów i nie stanowi oficjalnego stanowiska Autorów w jakiejkolwiek sprawie. Autorzy zastrzegają prawo do zmiany tekstów oraz poglądów wyrażonych na blogu, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji.