Image by Victor Malyushev

Sąd Okręgowy

w Krakowie 

Sąd  Okręgowy  w  Krakowie.

Podczas obowiązkowych praktyk studenckich na kierunku prawo, w grudniu 2015 r. SSO Sołtysińska-Łaszczyca (przewodniczący wydziału SSO Dariusz Mazur) wpisywała mnie do protokołu i wyczytywała na rozprawach niejawnych świadka koronnego, w obecności kilkudziesięciu policjantów, chociaż nigdy mnie tam nie było. Sędzia nie wpisywała i nie wyczytywała swojej asystentki.​​

Podczas praktyk student ma ograniczony dostęp do akt spraw, szczególnie, że te przed rozprawą sędzia ma w zwyczaju zabierać do domu. Akta przeznaczone są dla asystentów sędzi, aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, którzy odbywają zajęcia i obowiązkowe praktyki, protokolantów piszących wzory postanowień etc. Ponadto SSO Sołtysińska często żartowała sobie ze swoim protokolantem Markiem o "kryminałach" przed rozprawami, a żarty dotyczyły również tego, kto już śpi. Protokolantka SSO Sołtysińskiej - Joanna - z dostępem do informacji niejawnych w sądzie już nie pracuje. W bazie orzeczeń sądów powszechnych nie ma żadnego orzeczenia z danymi protokolantów.

Student jest tak samo narażony na negatywne konsekwencje jak pracownicy sądów. Podczas jednej z rozpraw Sołtysińskiej siedziałam razem z prokuratorem, z uwagi na bezpieczeństwo i towarzystwo przestępców jakie zasiadło na widowni robiące zdjęcia, a wyproszone po rozpoczęciu wykrzykiwania obelg w kierunku prokuratora.  Zdjęcia z rozprawy, w tym moje razem z prokuratorem dostępne są do dzisiaj w internetowych wydaniach gazet (choć minęło 5 lat). Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, aktualne działania przestępców, jak i groźby, które miały swój początek w 2016 roku na Liściastej w Krakowie - a spełniane są obecnie 

 

POLICJA POWINNA W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM PRZEPROWADZIĆ CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, A NIE ODMAWIAĆ ICH PODJĘCIA

i to niezgodnie z prawem. Skany z postępowań dostępne są w poszczególnych działach: Akta Bydgoszcz, Akta Kraków, Akta Warszawa.

​Na uwadze należy mieć opisywane w mediach postępowania i aresztowania z 2018 roku przeprowadzone wśród sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie, co powinno zostać rozszerzone również na sąd okręgowy i sądy rejonowe w Krakowie. Link do artykułu prasowego: https://dziennikpolski24.pl/juz-ponad-50-osob-zamieszanych-w-afere-korupcyjna-w-sadzie-apelacyjnym-w...

SSO Sołtysińska prowadziła sprawy osób związanych ze środowiska kierownika biura adw. Zielinko - L. Bubla, w których jak wynika z materiałów prasowych wyrok był skazujący. Kierownik biura adw. Zielinko opisał na swoim portalu ojca SSO Sołtysińskiej-Łaszczycy, partnera SK&S Legal w Warszawie. Zielinko jest wykładowcą EWSPiA w Warszawie, z którą to instytucją kojarzony jest L. Bubel. Co prawda Zielinko w 2015 roku napisała zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na moją szkodę do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, jednak po ujawnieniu swoich współpracowników oraz instytucji z jakimi jest związania, jak szybko została, tak szybko przestała być moim pełnomocnikiem.​ To był wstyd i błąd podyktowany brakiem znajomości rynku prawniczego i znakomitym pozycjonowaniem strony internetowej oraz wystąpieniami w roli eksperta programów telewizji Polsat. Strona internetowa w 2015 roku była zupełnie inna jak obecnie i nie zawierała żadnych danych oraz zdjęć  współpracowników. Wskazać należy też, iż nazwiska Mazur i Chmura to bardzo popularne nazwiska w Krakowie, obstawione nimi są komisariaty policji, Prokuratura Okręgowa, sądy - tu np. Sąd Okręgowy w Krakowie, w postaci asystentów sędziów.

 

 

Ponadto, w mojej prywatnej sprawie udział brał prokurator Jarosław Brożek (obecny w maju 2016r. na niejawnym posiedzeniu ws. rozpatrzenia zażalenia mojego pełnomocnika adw. Mazur-Kubowicz), który latem 2016 roku dostał udaru. Brożek o innym imieniu związany jest z Wisłą Kraków. Jak podają media w 2018 roku na podstawie ENA sprowadzono do Polski niejakiego "Miśka" - groźnego przestępcę oskarżonego m. in. o zabójstwa z Mafii Wisły Kraków. Sprowadzenie do Polski przestępcy trwa zazwyczaj kilka lat. Kiedy i przez jakiego pracownika została wystawiona ENA? Ze środowiskiem "kibiców piłkarskich" związana jest także rodzina Sachy B. mieszkająca w Krakowie, a umieszczonego przeze mnie w zawiadomieniu łącznie z dostarczeniem nagrania, które skasowała policja.

WIADOMOŚCI JAKIE OTRZYMUJĘ SĄ POTWIERDZENIEM PRZESTĘPSTW POPEŁNIONYCH PRZEZ POLICJANTÓW  I CELOWEGO DZIAŁANIA, WSKAZUJĄ NA JEDNĄ ZE SPRAW SOŁTYSIŃSKIEJ.

BARDZO POWAŻNE!

SSR WOJCIECH KORBIEL w pierwszym rzędzie obok pani, w zielonej sukience, w obecności obserwatorów i aplikantów KSSiP. Korbiel rozpatrywał moje zażalenie, a jego szokujące postanowienie dostępne jest w dziale Akta Kraków, gdzie skala błędów jest rażąca. Trudno uznać tak iluzoryczne postępowanie za przypadek.

źródło: TVN24

Napisz wiadomość.

  • #TalkingStalking by stalking.org.pl
  • coming soon

™ | © Copyright, All Rights Reserved 2020 - 2021

STALKING.ORG.PL & STALKINGORG.WIXSITE.COM/HOME

Warsaw, Poland, EU   |   We use cookies 

STALKING.ORG.PL (stalkingorg.wixsite.com/home) ani autorzy poszczególnych tekstów (dalej: "Autorzy") nie odpowiadają za treść niniejszego bloga ani poszczególnych wpisów w zakresie, w jakim podmioty trzecie mogłyby doznać szkody majątkowej lub niemajątkowej, podejmując (lub nie podejmując) jakiekolwiek czynności na podstawie informacji lub treści zamieszczonych na blogu. Treść bloga nie stanowi opinii prawnej ani jakiejkolwiek porady prawnej i nie może być podstawą do podjęcia jakiejkolwiek decyzji biznesowej. Treść bloga nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa. Treść bloga stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów Autorów i nie stanowi oficjalnego stanowiska Autorów w jakiejkolwiek sprawie. Autorzy zastrzegają prawo do zmiany tekstów oraz poglądów wyrażonych na blogu, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji.