top of page
Image by Victor Malyushev

*w trakcie aktualizacji

Sąd  Okręgowy  w  Krakowie.

Podczas obowiązkowych praktyk studenckich na kierunku prawo, w grudniu 2015 r. SSO Sołtysińska-Łaszczyca (przewodniczący wydziału SSO Dariusz Mazur) wpisywała mnie do protokołu i wyczytywała na rozprawach niejawnych świadka koronnego, w obecności kilkudziesięciu policjantów, chociaż nigdy mnie tam nie było. Sędzia nie wpisywała i nie wyczytywała swojej asystentki.​​

Podczas praktyk student ma ograniczony dostęp do akt spraw, szczególnie, że te przed rozprawą sędzia ma w zwyczaju zabierać do domu. Akta przeznaczone są dla asystentów sędzi, aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, którzy odbywają zajęcia i obowiązkowe praktyki, protokolantów piszących wzory postanowień etc. Ponadto SSO Sołtysińska często żartowała sobie ze swoim protokolantem Markiem o "kryminałach" przed rozprawami, a żarty dotyczyły również tego, kto już śpi. Protokolantka SSO Sołtysińskiej - Joanna - z dostępem do informacji niejawnych w sądzie już nie pracuje. W bazie orzeczeń sądów powszechnych nie ma żadnego orzeczenia z danymi protokolantów.

Student jest tak samo narażony na negatywne konsekwencje jak pracownicy sądów. Podczas jednej z rozpraw Sołtysińskiej siedziałam razem z prokuratorem, z uwagi na bezpieczeństwo i towarzystwo przestępców jakie zasiadło na widowni robiące zdjęcia, a wyproszone po rozpoczęciu wykrzykiwania obelg w kierunku prokuratora.  Zdjęcia z rozprawy, w tym moje razem z prokuratorem dostępne są do dzisiaj w internetowych wydaniach gazet (choć minęło 5 lat). Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, aktualne działania przestępców, jak i groźby, które miały swój początek w 2016 roku na Liściastej w Krakowie - a spełniane są obecnie 

 

POLICJA POWINNA W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM PRZEPROWADZIĆ CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, A NIE ODMAWIAĆ ICH PODJĘCIA

i to niezgodnie z prawem. Skany z postępowań dostępne są w poszczególnych działach: Akta Bydgoszcz, Akta Kraków, Akta Warszawa.

​Na uwadze należy mieć opisywane w mediach postępowania i aresztowania z 2018 roku przeprowadzone wśród sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie, co powinno zostać rozszerzone również na sąd okręgowy i sądy rejonowe w Krakowie. Link do artykułu prasowego: https://dziennikpolski24.pl/juz-ponad-50-osob-zamieszanych-w-afere-korupcyjna-w-sadzie-apelacyjnym-w...

stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna

SSO Sołtysińska prowadziła sprawy osób związanych ze środowiska kierownika biura adw. Zielinko - L. Bubla, w których jak wynika z materiałów prasowych wyrok był skazujący. Kierownik biura adw. Zielinko opisał na swoim portalu ojca SSO Sołtysińskiej-Łaszczycy, partnera SK&S Legal w Warszawie. Zielinko jest wykładowcą EWSPiA w Warszawie, z którą to instytucją kojarzony jest L. Bubel. Co prawda Zielinko w 2015 roku napisała zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na moją szkodę do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, jednak po ujawnieniu swoich współpracowników oraz instytucji z jakimi jest związania, jak szybko została, tak szybko przestała być moim pełnomocnikiem.​ To był wstyd i błąd podyktowany brakiem znajomości rynku prawniczego i znakomitym pozycjonowaniem strony internetowej oraz wystąpieniami w roli eksperta programów telewizji Polsat. Strona internetowa w 2015 roku była zupełnie inna jak obecnie i nie zawierała żadnych danych oraz zdjęć  współpracowników. Wskazać należy też, iż nazwiska Mazur i Chmura to bardzo popularne nazwiska w Krakowie, obstawione nimi są komisariaty policji, Prokuratura Okręgowa, sądy - tu np. Sąd Okręgowy w Krakowie, w postaci asystentów sędziów.

 

 

Ponadto, w mojej prywatnej sprawie udział brał prokurator Jarosław Brożek (obecny w maju 2016r. na niejawnym posiedzeniu ws. rozpatrzenia zażalenia mojego pełnomocnika adw. Mazur-Kubowicz), który latem 2016 roku dostał udaru. Brożek o innym imieniu związany jest z Wisłą Kraków. Jak podają media w 2018 roku na podstawie ENA sprowadzono do Polski niejakiego "Miśka" - groźnego przestępcę oskarżonego m. in. o zabójstwa z Mafii Wisły Kraków. Sprowadzenie do Polski przestępcy trwa zazwyczaj kilka lat. Kiedy i przez jakiego pracownika została wystawiona ENA? Ze środowiskiem "kibiców piłkarskich" związana jest także rodzina Sachy B. mieszkająca w Krakowie, a umieszczonego przeze mnie w zawiadomieniu łącznie z dostarczeniem nagrania, które skasowała policja.

WIADOMOŚCI JAKIE OTRZYMUJĘ SĄ POTWIERDZENIEM PRZESTĘPSTW POPEŁNIONYCH PRZEZ POLICJANTÓW  I CELOWEGO DZIAŁANIA, WSKAZUJĄ NA JEDNĄ ZE SPRAW SOŁTYSIŃSKIEJ.

BARDZO POWAŻNE!

stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna

SSR WOJCIECH KORBIEL w pierwszym rzędzie obok pani, w zielonej sukience, w obecności obserwatorów i aplikantów KSSiP. Korbiel rozpatrywał moje zażalenie, a jego szokujące postanowienie dostępne jest w dziale Akta Kraków, gdzie skala błędów jest rażąca. Trudno uznać tak iluzoryczne postępowanie za przypadek.

źródło: TVN24

stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna
bottom of page