stalking, a hate crime, hate crimes, hate is a virus, hatred is virus, hejt, mowa nienawiści, warszawa, polska, poland, warsaw, law, lawyer, prawo karne, prawnik, adwokat, przemoc, violence

Typologia stalkerów

Typy stalkerów.

Stalking jest przestępstwem powszechnym, które godzi w szereg dóbr prawnych, co powoduje złożoność przedmiotu ochrony. Przedmiotem ochrony jest przede wszystkim wolność od zastraszania oraz prawo do prywatności i życia własnym życiem, układanym według własnej woli, wolność od strachu, od nagabywania, od niechcianego towarzystwa innej osoby. Motywy działania sprawców są różne, począwszy od zawiści, kompleksów, wynikające z chęci wymierzenia indywidualnej zemsty, negatywnego postrzegania własnej osoby przez stalkera po chorobę dręczyciela. Przyporządkowanie sprawcy do konkretnej grupy jest kwestią osądu, nie są to całkowicie wykluczające się środowiska. Sprawca może cechować się przynależnością do konkretnej grupy lub może posiadać cechy charakterystyczne dla kilku typów. Stalkerem może być osoba płci męskiej, jak i płci żeńskiej. Określenie typu stalkera zawsze wymaga specjalistycznego podejścia, wiedzy i doświadczenia z zakresu psychologii i psychiatrii.

Jednym z najbardziej znanych na świecie i najstarszym (publikacja z 1999r.) jest podział stalkerów ze względu na chorobę dręczyciela, stworzony przez psychiatrów z Australii - P. E. Mullen, M. Pathé i R . Purcell, którzy to wyróżnili 5 typów:

1. Stalker odrzucony - rejected stalker.

Stalker odrzucony, którego związek zakończył się nie z jego inicjatywy. Innymi słowy został porzucony przez partnera, zerwała z nim dziewczyna lub chłopak, odeszła od niego żona lub mąż. Tutaj w grę wchodzą również przypadki takich sprawców, którzy zaczynają nękać przeczuwając dopiero zamiar partnera do zakończenia relacji, są zaborczy, próbują kontrolować ofiarę (np. sprawdzają dokąd chodzi, z kim się umawia). U odrzuconych prześladowców często występuje mieszanka pożądania, chęć pojednania, ale też żądza zemsty. Poczucie straty łączy się u nich z frustracją, złością, zazdrością, mściwością i smutkiem w ciągle zmieniających się proporcjach.

 

Prześladowca może być miły, uprzejmy, może obdarowywać partnera prezentami, przesyłać ujmujące, serdeczne wiadomości, wyznawać miłość, po to by po kilku dniach znieważać słowami wulgarnymi, grozić, naruszać nietykalność cielesną partnera, zastraszać etc. Za pomocą różnych środków stalkerzy próbują osiągnąć swój cel: albo doprowadzić do powrotu relacji, do tego, by ofiara wróciła, a związek trwał lub doprowadzić do zniszczenia swojej ofiary, gdzie motywem jest chęć zemsty. Psychiatrzy wskazują, że większość stalkerów należących do tej grupy miała zaburzenia osobowości (np. paranoicy, erotomaniacy).

2. Stalker rozgoryczony - resentful stalker.

Stalkerzy należący do tej grupy mają poczucie krzywdy, są rozgoryczeni i chcą przede wszystkim wywołać u ofiary poczucie lęku. Cechuje ich niedojrzałość emocjonalna, buńczuczność, pieniactwo, często myślą o sobie, jak o ludziach działających w „słusznej sprawie”.

 

Co ciekawe, stalker rozgoryczony może wybierać ofiary losowo. Psychiatrzy opisali tu przypadki gdy sprawca nękał młodą kobietę, spotkaną na ulicy, która „śmiała” być atrakcyjną, zamożną i szczęśliwą, gdy prześladowca właśnie doświadczył upokarzającego odrzucenia zawodowego. Inny człowiek śledził lekarza, który, jak wierzył ten stalker, nie zdiagnozował raka szyjki macicy swojej żony.

Psychiatrzy twierdzą, że prześladowcy należący do tej grupy są trudni do leczenia, a sankcje prawne napędzają i motywują ich do dalszego działania, rozpalają u nich poczucie krzywdy i związane z tym prześladowania narastają.

3. Stalker poszukujący intymności - intimacy seeker.

Stalkerzy należący do tej grupy są osobami samotnymi, nie mającymi bliskich powierników, dlatego ich początkową motywacją jest nawiązanie więzi emocjonalnej i intymnej relacji z ofiarą. Ich ofiarami są zwykle obcy lub znajomi, którzy następnie stają się celem pożądania.

 

Nękanie tych stalkerów jest zazwyczaj podsycane przez ciężką chorobę psychiczną polegającą na urojeniowych przekonaniach, że są już w związku ze swoja ofiarą (ponad połowa stalkerów poszukujących intymności wierzyła, że ich miłość została odwzajemniona). Dlatego też cechuje ich wytrwałość w dążeniach do celu, a tym samym czas trwania stalkingu może przekroczyć lata. Stalkerzy należący do tej grupy rozpoczynają nękanie od zachowań o mniejszej szkodliwości (listy, telefony), by następnie nasilać dręczenie.

4. Stalker nieudolny zalotnik - incompetent suitor.

Stalkerzy należący do tej grupy są zazwyczaj normalnie funkcjonującymi osobami, z tym wyjątkiem, że charakteryzują ich słabe umiejętności społeczne oraz mają silną potrzebę zwracania uwagi innych. Początkowa ich motywacja nie polega na nawiązaniu miłosnego związku, ale na doprowadzeniu do krótkotrwałej relacji seksualnej.

 

Mylnie odbierają sprzeciw ofiary za pewnego rodzaju kokieterię i w konsekwencji zgodę. Dla nich "nie" ofiary oznacza "tak", a ofiarę postrzegają jako osobę, która się z nimi bawi.

 

Ten typ prześladowcy to zazwyczaj mężczyzna, który został odtrącony po tym, jak poprosił kobietę o randkę, a po odrzuceniu zaczyna prześladować z nadzieją, że jego uporczywe zachowanie zmieni decyzję kobiety. Nieudolny zalotnik często może pochwalić się bogatym portfolio ofiar. Uważa swoje ofiary za atrakcyjnych partnerów, ale w odróżnieniu od tych stalkerów, którzy szukają intymności, nie obdarza ich wyjątkowymi cechami,  i nie twierdzi, że ich uczucia zostały odwzajemnione. Tacy stalkerzy zwykle prześladują przez krótkie okresy czasu.

5. Stalker drapieżny - predatory stalker.

Sprawcami należącymi do tej grupy są zazwyczaj mężczyźni, a ofiary to zwykle kobiety, w których prześladowca rozwija zainteresowanie seksualne. Nękanie jest zwykle inicjowane jako sposób na uzyskanie zaspokojenia seksualnego. Stalkerzy drapieżni mają poczucie władzy i kontroli na ofiarą, często ją śledzą.

 

Duży odsetek tego rodzaju stalkerów był już uprzednio karany, a połowa z nich  dokonała napaści na ofiarę. Ci prześladowcy są często po prostu seksualnymi dewiantami, znanymi przez władze jako przestępcy seksualni i są obok typu odrzuconego  stalkera –  uważanymi za potencjalnie najgroźniejszych sprawców uporczywego nękania.

Więcej informacji znajduje się w publikacji pod tytułem Study of Stalkers, dostępnej na stronie The American Journal of Psychiatry.

stalking